Nest Eiendom

Nest Eiendom har utviklet boliger flere steder i Rogaland.

Bak Nest Eiendom står to av regionens mest erfarne byggefirma, Bygg-Service og Fjogstad Hus

De siste årene har vi utviklet boliger flere steder i Sør-Rogaland. Noen av disse finner du i Sola og Sandnes hvor vi har prosjekter med mer enn 550 nye boliger på Skadberg, Eikebakken, Litlaberget og Ganddal. Nå ser vi vi frem til å utvikle enda flere nye boligområder i Sør-Rogaland – til glede for våre mange dyktige samarbeidspartnere og fremtidige beboere.

Bygg-Service ble etablert i 1964 på Sola. Siden oppstarten har selskapet levert bygg- og håndverktjenester av høy kvalitet og opparbeidet rykte som et solid og seriøst byggfirma. Besøk deres nettsider for informasjon om deres prosjekter.

Fjogstad-Hus har langt over 100 år med erfaring. Selskapet har vært langt fremme på utvikling av lavenergiboliger og passivhus. Gjennom flere år har det Sandnes-baserte selskapet opparbeidet seg et godt rykte og leverer kvalitetsboliger i ulike sjikt. Besøk deres nettsider for informasjon om deres prosjekter.

Tomteutvikling

Nest-Eiendom har bygget boliger på Litlaberget og Skadberg. I tillegg har selskapet tomteområde Leite i Sandnes der det er planlagt både leiligheter og rekkehus. Selskapet har også ytterligere opsjoner på spennende tomteområder i fremtiden.

Vi er interessert i å komme i kontakt med grunneiere som har tomter de ønsker å utvikle. Nest-Eiendom er en meget seriøs aktør. Vi ønsker hovedsakelig å utvikle boligområder på Nord-Jæren.

Prosjekter

Skadbergparken B7
Skadbergparken B5
Skadbergvegen 113 og 115 – Kommer for salg!

Referanser

 • Storholen

  Storholen

  Storholen på Ganddal består av 82 boliger i form av eneboliger, rekkehus og leiligheter i lavblokker.

 • Skadberg B5

  Skadberg B5

  Delfelt B5 består av 28 eneboliger, frittliggende og i rekke.

 • Skadberg B3

  Skadberg B3

  Delfelt B3 består av 13 store eneboliger.

 • Skadberg B2

  Skadberg B2

  Store eneboliger tegnet av arkitektfirmaet Helen & Hard.

 • Skadberg B1

  Skadberg B1

  28 store eneboliger tegnet av Helen & Hard

 • Litlabergarmen

  Litlabergarmen

  Familieboliger på Sola.

 • Leitetunet

  Leitetunet

  Leitetunet på Ganddal er under utvikling og vil bestå av 35 nye boliger i form av rekkehus og leiligheter.

 • Skadbergparken

  Skadbergparken

  Skadbergparken på Sola består av 7 leilighetsbygg.

Kontakt

Besøksadresse

Brannstasjonsveien 8
4312 Sandnes
Tlf. 51 97 17 00

Forespørsel