Skadberg B5

Skadberg B5

Delfelt B5 består av 28 eneboliger, frittliggende og i rekke.