Storholen

Storholen

Storholen på Ganddal består av 82 boliger i form av eneboliger, rekkehus og leiligheter i lavblokker.

Skadberg B5

Skadberg B5

Delfelt B5 består av 28 eneboliger, frittliggende og i rekke.

Skadberg B3

Skadberg B3

Delfelt B3 består av 13 store eneboliger.

Skadberg B2

Skadberg B2

Store eneboliger tegnet av arkitektfirmaet Helen & Hard.

Skadberg B1

Skadberg B1

28 store eneboliger tegnet av Helen & Hard

Litlabergarmen

Litlabergarmen

Familieboliger på Sola.

Leitetunet

Leitetunet

Leitetunet på Ganddal er under utvikling og vil bestå av 35 nye boliger i form av rekkehus og leiligheter.

Skadbergparken

Skadbergparken

Skadbergparken på Sola består av 7 leilighetsbygg.